Gree

Jótállási feltételek:

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV Törvény 306-310§ -aiban, a 151/2003 (IX.22.), valamint a
49/2003 (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.
1.) Figyelem! Az eladótól, a készülék üzembe helyezőtől követelje meg a jótállási jegy és az Üzembe
Helyezési igazolás pontos kitöltését. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények
teljesítése a közvetlen eladót terheli.
2.) Jótállási idő 36 hónap és további 24 hónap a kompresszorra.
3.) A jótállási igény érvényesítésére az jogosult, aki a készülékkel és annak jótállási igényével rendelkezik 4.)
A jótállási igényt érvényesíteni az értékesítő, üzembe helyező szerv által az összes szelvényen hitelesített
jótállási jeggyel lehet. A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell: a.) A készülék típusát és gyártási számát.
b.) Az eladás keltét. c.) Az eladó, üzembe helyező bélyegzőjét.
5.) Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl.: dátummal és bélyegzővel
ellátott számla esetén pótolunk.
Készülék csere
A vevő kérheti a készülék cseréjét, ha az a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodott. A csere iránti
igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. Ha a cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a
termék más típusú terméket kell részére kiadni. A 3 napos határidőbe nem számít belel az az időtartam,
amely alatt az üzlet bármely okból nem tartott nyitva. Készülékcserét lehet kérni, ha a hiba rövid idő alatt,
vagy értékcsökkenés nélkül nem javítható ki és a kijavítás a vevő érdekeit sértené.

Jótállási igény érvényesítésének kizáró okai:

1.) Jótállási jegy hiánya.
2.) Hiányosan kitöltött jótállási jegy.
3.) A berendezés gyári száma hiányos, rongált, vagy módosított.
4.) Nem rendeltetésszerű használat.
5.) Szakszerűtlen telepítésből adódó meghibásodás.
6.) A berendezést az NKVH-nál nem regisztrált szakszerviz telepítette, helyezte üzembe, vagy javította.
7.) A javítás során nem a gyártó által előírt alkatrész lett beépítve.
8.) Kötelezően előírt karbantartások hiánya, vagy számlával nem igazolt karbantartás.
9.) Erőszakos külső behatás által okozott rongálódás.
10.) Bizonyítottan pillanatnyi túlfeszültségből eredő meghibásodás.
11.) Elemi kár, zavargás, vagy a egyéb a gyártón, forgalmazón kívül eső ok miatti meghibásodás.

Vélemény, hozzászólás?